Planlegging

Two people looking and pointing at as screen

Planlegger din bedrift produksjon av visuelt innhold?

Når du skal planlegge produksjon av nytt visuelt materiale og skal samarbeide med et produksjonsselskap, kan det variere hvor delaktig du trenger å være i starten.

Noen ganger ønsker en å delta i hele prosessen, andre ganger kan det være greit å slippe koordinering og organisering. Likevel er det enkelte punkter som må avklare mellom dere og produksjonsselskapet.

Male smiling Woman taking pictures Woman smiling with a microphone

I planleggingsprosessen utarbeides ide, profil/identitet og en plan for hvordan budskapet best kommer frem. Hva som må organiseres varierer fra opptak til opptak. Det kan være lokasjon, modeller, rekvisitter, manus, planlegging av været, o.l.. Og selvsagt dato og tidspunkt for opptaket.

Camera taking picture of campfireBehind the scenes of filmmaking
Vår jobb er å produsere materiale tilpasset dere, og sikre en ryddig og god produksjon.
Two people on filmset Filming at a kitchen Man with camera smiling

Det aldri for tidlig å involvere produksjonsselskapet i forprosessen. Å bli inkludert tidlig, kan gi tydeligere bakgrunn i hva dere ønsker av sluttproduktet. Er dere allerede godt i gang kan dere oppdatere med hva dere har gjort, slik at produksjonsselskapet kan komme med input og være rådgivere.

Planleggingsfasen legger alltid grunnlaget for materialet som skal produseres. Det vil ikke si at det som blir konkludert med i denne fasen er hugget i stein. Det kan komme endringer, ønsker, tilskudd og elimineringer underveis. Det gjøres tilpasninger, slik at dere sitter igjen med foto og film dere kan være stolte av.

Planleggingsfasen legger alltid grunnlaget for materialet som skal produseres.

Samarbeider du med oss i LYKT Foto og Film kommer vi gjerne med tips og triks som gjør sluttproduktet bedre og sikrer en god gjennomføring. Vår jobb er å produsere materiale tilpasset dere, og sikre en ryddig og god produksjon. Slik at dere kan være trygge på et godt resultat som dekker deres behov for visuelt innhold.

La oss jobbe sammen!

Vi hjelper deg gjerne med å løse dine behov for visuell markedsføring og identitetsbygging.

Ta kontakt - det er helt uforpliktende!

Takk for henvendelsen!
Vi svarer deg så snart vi kan.
Oops! Denne beskjeden kom nok ikke fram til mottakeren.